ოჯახი, რომელსაც სტიქიური უბედურების მოლოდინში უწევს ცხოვრება
საზოგადოება