პედაგოგთა დეფიციტის შესავსებად მთიანეთში დისტანციური სწავლება ინერგება
განათლება