ტაღლითობა-თუ შეცდომა-სოციალური დაუცველი ოჯახი, რომლის პირადობას სხვა სარგებლობს
საზოგადოება