მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე, მერიის მხრიდან დისკრიმინაციული მიდგომა დაადგინა
სამართალი