ვინ ისარგებლებს ინტერნეტის სახელმწიფო პროგრამით აჭარის მთიანეთში
საზოგადოება