ოჯახი მეწყერსაშიშ ზონაში ხელისუფლების დახმარების იმედად
საზოგადოება