„სოფლის რწმუნებულებს“ საჯარო მოხელეების სტატუსი უუქმდებათ
საზოგადოება