უფლებადამცველი, რომელიც ქალებს სიძულვილის ენით მოიხსენიებს
საზოგადოება