კვლევა: ძაღლის ყოლა ნაადრევი სიკვდილის რისკს ამცირებს
საზოგადოება