აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილეების ვინაობა ცნობილია
საზოგადოება