უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის არჩევნები დაპირისპირების გამო ჩაიშალა
საზოგადოება