წლის მანძილზე სამჯერ გასწორებული და კვლავ ამორტიზებული გზა ბათუმში
საზოგადოება