ქობულეთის მერიაში ადამიანებს საქმის კეთება რისკის ფასად უწევთ
საზოგადოება