მოქალაქე, რომელიც თავს სახელმწიფოსგან გარიყულად თვლის
საზოგადოება