რეგიონის საჯარო დაწესებულებებში, გასულ წელთან შდარებით, 2 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯა
საზოგადოება