კულურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია გორგასალის 24 ნომერში
საზოგადოება