ხელისუფლების რჩეულები აჭარის ტელევიზიის მრჩევლებად
საზოგადოება