მოზარდი სკოლიდან ოჯახის შექმნის მიზნით გაიპარა - ხიხაძირის სკოლის დირექტორი პასუხისმგებლობას იცილებს
საზოგადოება