რატომ აგინდა დეპუტატმა არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს?
საზოგადოება