ქალაქი, რომელიც თითქმის ყოველი გაწვიმებისას იტბორება
საზოგადოება