ნეიტრალიტეტი შესაძლოა იყოს სამართლებრივი ან პოლიტიკური პოზიცია
საზოგადოება