მესაქონლეობის ექსპო საქართველოში და  50-მდე რქოსანი პირუტყვი საგამოფენო სივრცეში
საზოგადოება