გაუსაძლის პირობებში მცხოვრებლები მუყაოს ქალაქში
საზოგადოება