აჭარის 2020 ბიუჯეტის პრიორიტეტები ცნობილია
პოლიტიკა