დაზიანებულია ფანჯრები და ამორტიზებული სახურავი - უკიდურესად გაჭირვებული 7 წევრიანი ოჯახი
საზოგადოება