ერთს ფეხი აქვს ამპუტირებული, მეორეს ბარძაყის არეში მოტეხილობა - შემთხვევა ბათუმში
სამართალი