უფუნციო სარეაბილიტაციო ცენტრი და თანამშრომლები რომლებიც ხელფასს უმუშევრად ღებულობენ
საზოგადოება