ორმაგი მოქალაქეობის სტატუსის მქონეს სახელმწიფო დახმარებაზე უარს ეუბნება
საზოგადოება