ცხოვრება რთულ ვითარებაში და ხელისუფლება, რომელიც პრობლემებზე ვერ რეაგირებს
საზოგადოება