უმრავლესობის დაშლა იქნებოდა ტრაგიკული ქვეყნისთვის - ივანიშვილი
პოლიტიკა