პოლიცია საკანონმდებლო ორგანოსთან და მიმდებარე ქუჩებზეა მობიზილებული
პოლიტიკა