მთავრობის სხდომა პროტესტისა და ხმაური ფონზე
პოლიტიკა