2018/2019 წლებში სწავლა 12 ათას 49 მოსწავლემ შეწყვიტა
საზოგადოება