620 მიკროავტობუსი GPS-ის მონიტორინგის სისტემებით აღიჭურვა
საზოგადოება