რა დარღვევები აღმოაჩინა სახალხო კონტროლმა "მზიას "და "ნონას " კვების ობიექტებში
საზოგადოება