რის გამო არ მისცა მადონა კოიძემ თვითდასაქმებულს თევზის რეალიზაციის უფლება
საზოგადოება