ენმ აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოში ახალ, მეხუთე მრჩეველს შემოიყვანს
საზოგადოება