ივანიშვილის საჩუქარმა სახელმწიფო 14 მილიონით აზარალა
ეკონომიკა