აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ციტრუსის მიღების პროცესს გაეცნო
ეკონომიკა