ერთადერთი მძღოლი - ინსტრუქტორი ქალი საქართველოში
საზოგადოება