ასაკოვანი კაცი სავარაუდოდ, წამებით მოკლეს
სამართალი