ხელვაჩაურის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებას ოპოზიციამ მხარი არ დაუჭირა
პოლიტიკა