ცნობილი მეთევზე ქალი და საწარმო, რომელმაც, აჭარაში, ჯიშთა განახლება უნდა უზრუნველყოს
საზოგადოება