აშშ ქართულ ოცნებას პროკურატურის მიუკერძოებლობისკენ მოუწოდებს
პოლიტიკა