თავისუფალი სიტყვის დამცველის ჯილდო სულხან მესხიძეს გადაეცა
ეს საინტერესოა