კურორტ გოდერძიზე სამედიცინო დახმარების დამატებითი ეკიპაჟი გაიგზავნა
სამართალი