წელს პირველად კურორტ გოდერძიზე გაზი აინთება
ეკონომიკა