კიდევ ერთი საჯარო მოხელე დატოვებს თანამდებობას TV 25-ის სიუჟეტის შემდეგ
სამართალი