10-მდე უკანონო შენობა ბათუმის სანაპიროზე
საზოგადოება