პაციენტს 50% აქვს დამწვარი და შოკის მდგომარეობაში იმყოფება
საზოგადოება